Tìm kiếm:

Máy hủy giấy MAGITECH DM-300C

Model : DM – 300C Khe nẹp giấy : 240mm (A4) Kiểu hủy : Hủy Vụn Kích thước hủy : 4x25mm Số tờ hủy/ lần : 22 tờ (70g) Tốc độ hủy : 2.8m/min Hủy : CD / Kim Bấm / Thẻ Từ Kích thước thùng giấy : 38L Độ ồn : <55db Led hiễn thị bảng điều khiên. Tự...

$ Liên hệ
816 LƯỢT XEM

Máy hủy giấy MAGITECH DM-220C

Model : DM – 220C Khe nẹp giấy : 230mm (A4) Kiểu hủy : Hủy Vụn Kích thước hủy : 4x20mm Số tờ hủy/ lần : 16 tờ (70g) Tốc độ hủy : 2.0m/min Hủy : CD / Kim Bấm / Thẻ Từ Kích thước thùng giấy : 30L Độ ồn : <55db Led hiễn thị bảng điều khiên. Tự...

$ Liên hệ
836 LƯỢT XEM

Máy hủy giấy MAGITECH DM-120C

Model : DM – 120C Khe nẹp giấy : 230mm (A4) Kiểu hủy : Hủy Vụn Kích thước hủy : 4x30mm Số tờ hủy/ lần : 12 tờ (70g) Tốc độ hủy : 2.0m/min Hủy : CD / Kim Bấm / Thẻ Từ Kích thước thùng giấy : 20L Độ ồn : <55db Led hiễn thị bảng điều khiên. Tự...

$ Liên hệ
879 LƯỢT XEM

Máy hủy giấy MAGITECH MAGITECH TM-200CC

Model : TM – 200CC Khe nẹp giấy : 220mm (A4) Kiểu hủy : Hủy Vụn Kích thước hủy : 4x30mm Số tờ hủy/ lần : 6 tờ (70g) Tốc độ hủy : 2.0m/min Hủy : CD / Kim Bấm / Thẻ Từ Kích thước thùng giấy : 11L Độ ồn : <75db Tự khởi động. Ngừng khi kẹt giấy. Chức...

$ Liên hệ
929 LƯỢT XEM