(0292) 3527 057

Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7

7:30 am - 05:30 pm

Màn hình chiếu

Huren maso litan

Màn hình chiếu

 • Màn chiếu điện có Remote 100"
 • Kích thước (inch): 70"x70"
 • Kích thước (cm): 180x180
Huren maso litan

Màn hình chiếu

 • Màn chiếu điện có Remote 120"
 • Kích thước (inch): 84"X84"
 • Kích thước (cm): 213x213
Huren maso litan

Màn hình chiếu

 • Màn chiếu điện có Remote 120"
 • Kích thước (inch): 96"x72"
 • Kích thước (cm): 240x180
Huren maso litan

Màn hình chiếu

 • Màn chiếu điện có Remote 135"
 • Kích thước (inch): 96"x96"
 • Kích thước (cm): 240x240
Huren maso litan

Màn hình chiếu

 • Màn chiếu điện có Remote 150"
 • Kích thước (inch): 120"x90"
 • Kích thước (cm): 300x225
Huren maso litan

Màn hình chiếu

 • Màn chiếu điện có Remote 170"
 • Kích thước (inch): 120"X120"
 • Kích thước (cm): 300X300
Huren maso litan

Màn hình chiếu

 • Màn chiếu điện có Remote 180"
 • Kích thước (inch): 140"x102"
 • Kích thước (cm): 355x260
Huren maso litan

Màn hình chiếu

 • Màn chiếu điện có Remote 200"
 • Kích thước (inch): 160"x120"
 • Kích thước (cm): 400x300
Huren maso litan

Màn hình chiếu

 • Màn chiếu điện có Remote 200"
 • Kích thước (inch): 144"X144"
 • Kích thước (cm): 360X360
Huren maso litan

Màn hình chiếu

 • Màn chiếu điện có Remote 225"
 • Kích thước (inch): 160"X160"
 • Kích thước (cm): 406X406
Huren maso litan

Màn hình chiếu

 • Màn chiếu điện có Remote 250"
 • Kích thước (inch): 198"x150"
 • Kích thước (cm): 502x380
Huren maso litan

Màn hình chiếu

 • Màn chiếu điện có Remote 300"
 • Kích thước (inch): 236"x177"
 • Kích thước (cm): 600x450
Huren maso litan

Màn hình chiếu

 • Màn chiếu điện có Remote 400"
 • Kích thước (inch): 320"X240"
 • Kích thước (cm): 813X610
Huren maso litan

Màn hình chiếu

 • Màn Chiếu 03 Chân sắt
 • Kích thước (inch): 60"x60"
 • Kích thước (cm): 150x150
Huren maso litan

Màn hình chiếu

 • Màn Chiếu 03 Chân Tripod Screen
 • Kích thước (inch): 60"x60"
 • Kích thước (cm): 150x150
Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 1801167235 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.Cần Thơ cấp ngày 01/11/2010.