(0292) 3527 057

Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7

7:30 am - 05:30 pm

KX Series

KX-8832D5

$ Liên hệ
Huren maso litan

Đầu ghi hình 32 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 32 kênh 5 in 1
 • Cổng vào: 32 CH HD Analog / 32 CH IP
 • Cổng ra: 1 VGA, 2 HDMI, 1 TV out

KX-8816D5

$ Liên hệ
Huren maso litan

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1
 • Cổng vào: 16 CH HD Analog / 16+8 IP
 • Cổng ra: 1 VGA, 2 HDMI, 1 TVout

KX-88128iN4

$ Liên hệ
Huren maso litan

Đầu ghi hình intelligent chuyên dụng cho nhận diện gương mặt

 • Thông tin: Đầu ghi hình intelligent chuyên dụng cho nhận diện gương mặt
 • Cổng vào: 128 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp , băng thông tối đa 400Mbps, lên đến 4 kênh nhận diện gương mặt
 • Cổng ra: 2 VGA + 3 HDMI 4K (3840×2160)

KX-8416D5

$ Liên hệ
Huren maso litan

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1
 • Cổng vào: 16 CH HD Analog / 16+8 CH IP
 • Cổng ra: 1 VGA, 2 HDMI, 1 TVout

KX-8232H1

$ Liên hệ
Huren maso litan

Đầu ghi 32 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 32 kênh 5 in 1
 • Kích thước: 1U
 • Cổng vào: 32 CH IP

KX-8232D5

$ Liên hệ
Huren maso litan

Đầu ghi hình 32 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 32 kênh 5 in 1
 • Cổng vào: 32 CH HD Analog / 32 CH IP
 • Cổng ra: 1 VGA, 1 HDMI, 1 TV-out

KX-8216H1

$ Liên hệ
Huren maso litan

Đầu ghi 16 kênh 5 in 1

 • hông tin: Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1
 • Kích thước: 1U
 • Cổng vào: 16 CH IP

KX-8216D6

$ Liên hệ
Huren maso litan

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1
 • Cổng vào: 16 CH HDAnalog / 16+8 IP
 • Cổng ra: 1 VGA, 1 HDMI

KX-8216D5

$ Liên hệ
Huren maso litan

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1
 • Cổng vào: 16 CH HDAnalog / 16+8 IP
 • Cổng ra: 1 VGA, 1 HDMI

KX-8116H1

$ Liên hệ
Huren maso litan

Đầu ghi 16 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1
 • Kích thước: 1U
 • Cổng vào: 16 CH HD Analog / 16+8 IP

KX-8116D6

$ Liên hệ
Huren maso litan

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1
 • Cổng vào: 16 CH HD Analog / 16+8 IP
 • Cổng ra: 1 VGA, 1 HDMI

KX-8116D5

$ Liên hệ
Huren maso litan

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1
 • Cổng vào: 16 CH HD Analog / 16+8 IP
 • Cổng ra: 1 VGA, 1 HDMI

KX-8108H1

$ Liên hệ
Huren maso litan

Đầu ghi 8 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1
 • Kích thước: 1U
 • Cổng vào: 8 CH HD Analog / 8+4 IP

KX-8108D6

$ Liên hệ
Huren maso litan

Đầu ghi hình 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1
 • Cổng vào: 8 CH HD Analog / 8+4 IP
 • Cổng ra: 1 VGA, 1 HDMI

KX-8108D5

$ Liên hệ
Huren maso litan

Đầu ghi hình 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1
 • Cổng vào: 8 CH HD Analog / 8+4 IP
 • Cổng ra: 1 VGA, 1 HDMI
Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 1801167235 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.Cần Thơ cấp ngày 01/11/2010.