Main menu
(0292) 3527 057

Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7

8:00 am - 05:30 pm

KM Series

KM-R25663XLNVR

Đầu Ghi NVR

 • Đầu ghi hình NVR 256 kênh
 • Cổng vào: 256 kênh 1.0Mp / 128 kênh 2.0Mp           
 • Băng thông tối đa 512Mbps
KM-4KR12863MNVR

Đầu Ghi NVR

 • Đầu ghi hình NVR 128 kênh
 • Cổng vào: 128 kênh IP độ phân giải lên đến 12Mp
 • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG
KM-4KR12863MpNVR

Đầu Ghi NVR

 • Đầu ghi hình NVR 128 kênh
 • Cổng vào: 128 kênh IP độ phân giải lên đến 12Mp
 • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG
KM-4KR6463MpNVR

Đầu Ghi NVR

 • Đầu ghi hình NVR 64 kênh
 • Cổng vào: 64 kênh IP độ phân giải lên đến 12Mp
 • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG
KM-3263MNVR

Đầu Ghi NVR

 • Đầu ghi hình NVR 32 kênh
 • Cổng vào: 32 kênh IP độ phân giải lên đến 6Mp
 • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG
KM-1663MNVR

Đầu Ghi NVR

 • Đầu ghi hình NVR 16 kênh
 • Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 6Mp
 • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG
KM-3263SNVR

Đầu Ghi NVR

 • Đầu ghi hình NVR 32 kênh
 • Cổng vào: 32 kênh IP độ phân giải lên đến 6Mp
 • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG
KM-1663SNVR

Đầu Ghi NVR

 • Đầu ghi hình NVR 16 kênh
 • Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 6Mp
 • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG
KM-463SWNVR

Đầu Ghi NVR WIFI

 • Đầu ghi hình NVR 4 kênh Wifi
 • Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 5Mp
 • Băng thông tối đa 80Mbps
KM-863SFNVR

Đầu Ghi NVR

 • Đầu ghi hình NVR 8 kênh
 • Cổng vào: 8 kênh IP độ phân giải lên đến 6Mp
 • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG
KM-463SFNVR

Đầu Ghi NVR

 • Đầu ghi hình NVR 4 kênh
 • Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 6Mp
 • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG
KM-863SNVR

Đầu Ghi NVR

 • Đầu ghi hình NVR 8 kênh
 • Cổng vào: 8 kênh IP độ phân giải lên đến 2Mp
 • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG
KM-463SNVR

Đầu Ghi NVR

 • Đầu ghi hình NVR 4 kênh
 • Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 2Mp
 • Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG
Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 1801167235 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.Cần Thơ cấp ngày 01/11/2010.