(0292) 3527 057

Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7

8:00 am - 05:30 pm

KM Series - IP

Huren maso litan

KM Series - IP

 • Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel.
 • Độ phân giải: 20fps@3Mp(2048×1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920×1080)
 • Hỗ trợ ống kính: 2.8mm ~12mm
Huren maso litan

KM Series - IP

 • Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel.
 • Độ phân giải: 20fps@3Mp(2048×1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920×1080)
 • Hỗ trợ ống kính: 2.8mm ~12mm
Huren maso litan

KM Series - IP

 • Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel.
 • Độ phân giải: 20fps@3Mp(2048×1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920×1080)
 • Hỗ trợ ống kính: 3.6 mm
Huren maso litan

KM Series - IP

 • Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel.
 • Độ phân giải: 20fps@3Mp(2048×1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920×1080)
 • Hỗ trợ ống kính: 3.6 mm
Huren maso litan

KM Series - IP

 • Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel.
 • Độ phân giải: 25/30fps@(1920x1080)
 • Hỗ trợ ống kính: 3.6 mm
Huren maso litan

KM Series - IP

 • Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel.
 • Độ phân giải: 25/30fps@(1920x1080)
 • Hỗ trợ ống kính: 2.8 ~ 12 mm
Huren maso litan

KM Series - IP

 • Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel.
 • Độ phân giải: 25/30fps@(1920x1080)
 • Hỗ trợ ống kính: 3.6mm
Huren maso litan

KM Series - IP

 • Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel.
 • Độ phân giải: 25/30fps@(1920x1080)
 • Hỗ trợ ống kính: 3.6mm
Huren maso litan

KM Series - IP

 • Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel.
 • Độ phân giải: 25/30fps@(1920x1080)
 • Hỗ trợ ống kính: 3.6mm
Huren maso litan

Camera IP WIFI

 • Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel.
 • Độ phân giải: 25/30fps@(1280x960)
 • Hỗ trợ ống kính: 3.6mm
Huren maso litan

Camera IP WIFI

 • Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel.
 • Độ phân giải: 25/30fps@(1280x960)
 • Hỗ trợ ống kính: 3.6mm
Huren maso litan

Camera IP WIFI

 • Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel.
 • Độ phân giải: 25/30fps@(1280x960)
 • Hỗ trợ ống kính: 3.6mm
Huren maso litan

Camera IP WIFI

 • Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel.
 • Độ phân giải: 25/30fps@(1280x960)
 • Hỗ trợ ống kính: 3.6mm
Huren maso litan

Wifi IP Camera

 • Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel.
 • Độ phân giải: 25/30fps@(1280x960)
 • Hỗ trợ ống kính: 2.7mm ~12mm
Huren maso litan

Camera IP WIFI

 • Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel.
 • Độ phân giải: 25/30fps@(1280x960)
 • Hỗ trợ ống kính: 2.7mm ~12mm
Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 1801167235 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.Cần Thơ cấp ngày 01/11/2010.