Tìm kiếm:

Đầu ghi hình Analog H2004

Đầu ghi hình 4 kênh CTRING-H2004 Đầu ghi hình kỹ thuật số 04 kênh hình ảnh và 01 kênh âm thanh Hiển thị và ghi hình realtime, chuẩn nén hình H.264 Tích hợp ngõ VGA, USB Backup,RS485, 01 spot, 02 alarm, RJ45, 01 khe cắm ổ cứng, và xem hình ảnh trên nhiều loại...

$ Liên hệ
874 LƯỢT XEM

Đầu ghi hình Analog H2008

Đầu ghi hình kỹ thuật số 08 kênh hình ảnh và 01 kênh âm thanh, Hiển thị realtime D1, ghi hình realtime CIF, chuẩn nén hình H.264 Tích hợp ngõ VGA, USB Backup,RS485, 01 spot, 02 alarm, RJ45. 01 khe cắm ổ cứng, và xem hình ảnh trên nhiều loại điện thoại di...

$ Liên hệ
1,007 LƯỢT XEM

Đầu ghi hình Analog H2016

Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh hình ảnh và 01 kênh âm thanh Hiển thị realtime D1, ghi hình realtime CIF, chuẩn nén hình H.264 Tích hợp ngõ VGA, USB Backup,RS485, 01 spot, 02 alarm, RJ45. 01 khe cắm ổ cứng, và xem hình ảnh trên nhiều loại điện thoại di...

$ Liên hệ
660 LƯỢT XEM

Đầu ghi hình Analog H3004

Đầu ghi hình kỹ thuật số 04 kênh hình ảnh và 01 kênh âm thanh Hiển thị realtime D1, ghi hình realtime CIF, chuẩn nén hình H.264 Tích hợp ngõ VGA, USB Backup,RS485, 01 spot, 04 alarm, RJ45, 02 khe cắm ổ cứng + 01 khe cắm DVD-RW Xem hình ảnh trên nhiều...

$ Liên hệ
671 LƯỢT XEM

Đầu ghi hình Analog H3008

Đầu ghi hình 4 kênh CTRINGH3008 Đầu ghi hình kỹ thuật số 08 kênh hình ảnh và 01 kênh âm thanh Hiển thị realtime D1, ghi hình realtime CIF, chuẩn nén hình H.264 Tích hợp ngõ VGA, USB Backup,RS485, 01 spot, 04 alarm, RJ45, 02 khe cắm ổ cứng + 01 khe cắm...

$ Liên hệ
772 LƯỢT XEM

Đầu ghi hình Analog H3016

Đầu ghi hình 4 kênh CTRING- H3016 Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh hình ảnh và 01 kênh âm thanh Hiển thị realtime D1, ghi hình realtime CIF Chuẩn nén hình H.264, tích hợp ngõ VGA USB Backup,RS- 485, 01 spot, 04 alarm, RJ- 45, 02 khe cắm ổ cứng + 01...

$ Liên hệ
936 LƯỢT XEM

Đầu ghi hình Analog S3004

Đầu ghi hình 4 kênh CTRING- S3004 Đầu ghi hình kỹ thuật số 04 kênh hình ảnh và âm thanh, hiển thị realtime D1 Ghi hình realtime CIF, chuẩn nén hình H.264, tích hợp ngõ VGA USB Backup,RS- 485, 03 spot, 08 alarm, RJ- 45, 03 khe cắm ổ cứng + 01 khe...

$ Liên hệ
847 LƯỢT XEM

Đầu ghi hình Analog S3008

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA 8 KÊNH CTRING S3008. Đầu ghi hình kỹ thuật số 08 kênh hình ảnh và âm thanh, hiển thị realtime D1, ghi hình realtime CIF Chuẩn nén hình H.264, tích hợp ngõ VGA, USB Backup,RS- 485, 03 spot, 08 alarm, RJ- 45, 03 khe cắm ổ cứng +...

$ Liên hệ
776 LƯỢT XEM

Đầu ghi hình Analog S3016

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA 16 KÊNH CTRING S3016. Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh hình ảnh và âm thanh, hiển thị realtime D1, ghi hình realtime CIF Chuẩn nén hình H.264, tích hợp ngõ VGA, USB Backup,RS- 485, 03 spot, 16 alarm, RJ- 45, 03 khe cắm ổ cứng +...

$ Liên hệ
704 LƯỢT XEM

Đầu ghi hình Analog V5016

Đầu ghi hình kỹ thuật số V5016 16 kênh hình ảnh và âm thanh Hiển thị realtime D1, ghi hình realtime CIF Chuẩn nén hình H.264, tích hợp ngõ VGA, HDMI, USB Backup,RS- 485, 03 spot, 01 Multi Spot, 16 alarm, RJ- 45 04 khe cắm ổ cứng + 01 khe cắm DVD-RW, 02...

$ Liên hệ
802 LƯỢT XEM

Đầu ghi hình Analog CK1204

Đầu ghi hình CTRING CK1204 04 kênh hình ảnh, 04 kênh âm thanh Ghi hình Realtime 960H Số ổ cứng lắp trong: 01 E-SATA mở rộng: 0 Alarm: 02 / Spot: 01 Tích hợp ngõ HDMI / VGA Audio in/out : 1/1 Tính năng vượt trội: Search, Playback và Zoom kỹ thuật số bằng iPhone và Android với...

$ Liên hệ
946 LƯỢT XEM

Đầu ghi hình Analog CK1208

Đầu ghi hình CTRING CK1208 08 kênh hình ảnh, 08 kênh âm thanh Ghi hình Realtime 960H Số ổ cứng lắp trong: 01 E-SATA mở rộng: 0 Alarm: 02 / Spot: 01 Tích hợp ngõ HDMI / VGA Audio in/out : 1/1 Tính năng vượt trội: Search, Playback và Zoom kỹ thuật số bằng iPhone và Android với...

$ Liên hệ
664 LƯỢT XEM

Đầu ghi hình Analog CK1316

Đầu ghi hình CTRING CK1316 16 kênh hình ảnh, 16 kênh âm thanh Ghi hình Realtime 960H Số ổ cứng lắp trong: 02 E-SATA mở rộng: 0 Alarm: 02 / Spot: 01 Tích hợp ngõ HDMI / VGA Audio in/out : 1/1 Tính năng vượt trội: Search, Playback và Zoom kỹ thuật số bằng iPhone và Android với...

$ Liên hệ
968 LƯỢT XEM

Đầu ghi hình Analog CK3304

Đầu ghi hình CTRING CK3304 04 kênh hình ảnh, 04 kênh âm thanh Ghi hình Realtime 960H Số ổ cứng lắp trong: 04 E-SATA mở rộng: 1 Alarm: 04 / Spot: 01 Tích hợp ngõ HDMI / VGA Audio in/out : 4/1 Tính năng vượt trội: Search, Playback và Zoom kỹ thuật số bằng iPhone và Android với...

$ Liên hệ
755 LƯỢT XEM

Đầu ghi hình Analog CK3308

Đầu ghi hình CTRING CK3308 08 kênh hình ảnh, 08 kênh âm thanh Ghi hình Realtime 960H Số ổ cứng lắp trong: 04 E-SATA mở rộng: 1 Alarm: 08 / Spot: 01 Tích hợp ngõ HDMI / VGA Audio in/out : 8/1 Tính năng vượt trội: Search, Playback và Zoom kỹ thuật số bằng iPhone và Android với...

$ Liên hệ
599 LƯỢT XEM