Tìm kiếm:

Bộ chia hình ST - 820

Bộ chia hình 8 kênh, có Remote PAL: 100f/s, NTSC: 120f/s, Sequence Switch, single picture, PIP, 8 Picture, Freezing, zoom Nguồn: DC 12V-8W

$ Liên hệ
614 LƯỢT XEM

Bộ chia hình S-400

Bộ chia hình 4 kênh, có Remote PAL: 100f/s, NTSC: 120f/s, Sequence Switch, single picture, PIP, 4 Picture, Freezing, zoom Nguồn: DC 12V-6W

$ Liên hệ
601 LƯỢT XEM