Danh Mục
(0292) 3527 057

Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7

8:00 am - 05:30 pm

Tên file Chi tiết Download
Phần mềm search IP camera dòng K Series Phần mềm search IP camera dòng K Series Tải xuống
Hướng dẫn và Tải Firmware Cập nhật cho Đầu ghi hình KBVISION  Firmware Cập nhật cho Đầu ghi hình KBVISION Tải xuống
Phần mềm VDP Config (Phần mềm tìm kiếm và quản lý chuông cửa màn hình)  Phần mềm VDP Config (Phần mềm tìm kiếm và quản lý chuông cửa màn hình) Tải xuống
Phần mềm chuyển đổi định dạng video DAV thành AVI Phần mềm chuyển đổi định dạng video DAV thành AVI Tải xuống
Phần mềm tìm kiếm Camera và Đầu ghi Config Tool Ver 4.0.9 (NEW) Phần mềm hỗ trợ tìm kiếm Camera và Đầu ghi Config Tool Ver 4.0.9 (NEW) Tải xuống
Phần mềm quản lý KBWIN v5.12.2 Setup for Windows Phần mềm quản lý KBWIN v5.12.2 Setup for Windows Tải xuống
Phần mềm Quản lý Camera KBVISION dành cho các dòng Mac OS – QCVIEW  Phần mềm Quản lý Camera KBVISION dành cho các dòng Mac OS – QCVIEW Tải xuống
Phần mềm quản lý KBiVMS 2.02.0 Phần mềm quản lý KBiVMS 2.02.0 Setup for Windows (NEW) Tải xuống
CMS KBVision 1.14.1 Phần mềm quản lý KBiVMS 1.14.1 Setup for Windows (12/10) Tải xuống