(0292) 3527 057

Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7

8:00 am - 05:30 pm

Tên file Chi tiết Download
UltraViewer ĐIỀU KHIỂN AN TOÀN UltraViewer được thiết kế để hỗ trợ khách hàng, đối tác từ xa. Do vậy người được điều khiển có thể quan sát những gì bạn thao tác trên màn hình và lấy lại quyền điều khiển khi họ muốn. Tải xuống
Backup 6400/8400 Phần mềm xem file backup (6400, 8400 Series) Tải xuống
IP Update Questek.tv Phần mềm IP Update Questek.tv Tải xuống
Search QUESTEK ONE Phần mềm tìm kiếm đầu ghi và camera IP dòng QUESTEK ONE Tải xuống
Search Camera IP 9000 Phần mềm tìm kiếm Camera IP 9000 Tải xuống
Search IP Tool Phần mềm tìm kiếm địa chỉ IP Tải xuống
Search QTX-9000KIP Phần mềm tìm kiếm camera IP QTX-9000KIP Tải xuống
Search QTC 905/906 Phần mềm camera IP QTC-905/905W/906/906W (Từ tháng 01/2013) Tải xuống
Search KBVision Tool Phần mềm tìm kiếm sản phẩm KBVision Tải xuống
Search QTX 905HW Phần mềm tìm IP Camera QTX-905HW (Mac, Windows) Tải xuống
Converter Video 6300 Phần mềm converter video 6300 Tải xuống
Search Device Manage Phần mềm tìm kiếm địa chỉ IP Dòng 6100AHD + 9000NVR + 9000IP Tải xuống
PM 6600 Phần mềm xem đầu ghi QTD-6600 Tải xuống
Search QTC Phần mềm tìm IP cho QTC-905(w) & QTC-906(w) Tải xuống