Danh Mục
(0292) 3527 057

Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7

8:00 am - 05:30 pm

Tên file Chi tiết Download
Phần mềm quản lý KBWIN v5.12.2 Setup for Windows Phần mềm quản lý KBWIN v5.12.2 Setup for Windows Tải xuống
CMS 905HW (iSmartViewPro) CMS đầu ghi camera IP 905HW ( ISmartviewpro ) Tải xuống
CMS 9000IP Series CMS đầu ghi camera IP 9000IP Series V3.1 (2015-10-26) Tải xuống
CMS QTX-9000KIP CMS đầu ghi camera IP QTX-9000KIP Tải xuống
CMS 905HW/921IP CMS đầu ghi Camera IP QTX-905HW/921IP Tải xuống
VMS V4.06 VMS V4.06 Tải xuống
CMS QTC 905W/906W CMS đầu ghi amera IP QTC-905/905W/906/906W (Mới) Tải xuống
IWizard WIN Iwizard - Phần mềm tìm & cấu hình IP55x, IP60x, (Windows) Tải xuống
IWizard MAC Iwizard - Phần mềm tìm & cấu hình IP55x, IP60x, (Mac OS) Tải xuống
QTC Client (Cũ) IP Cam Client - Quản lý nhiều camera IP QTC-905/906 Tải xuống
CMS IP QV CMS IP Camera QV-IP5x/IP60x/IP540x/ỊP570x  V2.0 Tải xuống