Danh Mục
(0292) 3527 057

Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7

8:00 am - 05:30 pm

Tổng đài IKE và phụ kiện

Card 04 EXT-416 HC

Card nâng cấp

 • Card nâng cấp thêm 04 máy nhánh (4 số nội bộ) cho tổng đài IKE 416HC
IKE-416HC

Tổng đài

 • Tổng đài 4 line vào 16 nhánh ra
 • (Nâng cấp tôi đa 6 line vào 32 máy nhánh)
 • Chuyên dùng cho văn phòng công ty, khách sạn nhà nghỉ vv...
IKE-416AK

Tổng đài

 • TỔNG ĐÀI IKE (MODEL CỐ ĐỊNH KHÔNG NÂNG CẤP)
 • Tổng đài 4 line vào 16 nhánh ra
 • Kết nối máy giám sát key phone IKE
IKE-416AC

Tổng đài

 • TỔNG ĐÀI IKE (MODEL CỐ ĐỊNH KHÔNG NÂNG CẤP)
 • Tổng đài 4 lines vào 16 nhánh ra
 • Chuyên dùng cho văn phòng công ty, khách sạn nhà nghỉ Vv…
IKE-416A

Tổng đài

 • TỔNG ĐÀI IKE (MODEL CỐ ĐỊNH KHÔNG NÂNG CẤP)
 • Tổng đài 4 lines vào 16 nhánh ra
 • Chuyên dùng cho văn phòng công ty, khách sạn nhà nghỉ Vv…
IKE-312A

Tổng đài

 • TỔNG ĐÀI IKE (MODEL CỐ ĐỊNH KHÔNG NÂNG CẤP)
 • Tổng đài 3 line vào 12 nhánh ra
 • Chuyên dùng cho văn phòng công ty, khách sạn nhà nghỉ Vv…
IKE-308AC

Tổng đài

 • TỔNG ĐÀI IKE (MODEL CỐ ĐỊNH KHÔNG NÂNG CẤP)
 • Tổng đài 3 line vào 8 nhánh ra
 • Chuyên dùng cho văn phòng công ty, khách sạn nhà nghỉ Vv…
IKE-208A

Tổng đài

 • TỔNG ĐÀI IKE (MODEL CỐ ĐỊNH KHÔNG NÂNG CẤP)
 • Tổng đài 2 line vào 8 nhánh ra.
 • Chuyên dùng cho văn phòng công ty, khách sạn nhà nghỉ Vv…
Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 1801167235 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.Cần Thơ cấp ngày 01/11/2010.