(0292) 3527 057

Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7

7:30 am - 05:30 pm

Màn hình chiếu

Huren maso litan

Màn hình chiếu

 • Màn Chiếu 03 Chân Inox 100"
 • Kích thước (inch): 70"x70"
 • Kích thước (cm): 180x180
Huren maso litan

Màn hình chiếu

 • Màn Chiếu 03 Chân sắt 100"
 • Kích thước (inch): 70"x70"
 • Kích thước (cm): 180x180
Huren maso litan

Màn hình chiếu

 • Màn Chiếu 03 Chân sắt tròn 100"
 • Kích thước (inch): 70"x70"
 • Kích thước (cm): 180x180
Huren maso litan

Màn hình chiếu

 • Màn Chiếu 03 Chân Inox 120"
 • Kích thước (inch): 84"X84"
 • Kích thước (cm): 213x213
Huren maso litan

Màn hình chiếu

 • Màn Chiếu 03 Chân sắt 120"
 • Kích thước (inch): 84"X84"
 • Kích thước (cm):213x213
Huren maso litan

Màn hình chiếu

 • Màn Chiếu 03 Chân Inox 135"
 • Kích thước (inch): 96"x96"
 • Kích thước (cm): 240x240
Huren maso litan

Màn hình chiếu

 • Màn Chiếu 03 Chân Inox 150"
 • Kích thước (inch): 120"x90"
 • Kích thước (cm): 300x225
Huren maso litan

Màn hình chiếu

 • Màn Chiếu Treo Tường Wall Screen
 • Kích thước (inch): 60"x60"
 • Kích thước (cm): 150x150
Huren maso litan

Màn hình chiếu

 • Màn Chiếu Treo Tường Wall Screen
 • Kích thước (inch): 70"x70"
 • Kích thước (cm): 180x180
Huren maso litan

Màn hình chiếu

 • Màn Chiếu Treo Tường Wall Screen 120"
 • Kích thước (inch): 84"X84"
 • Kích thước (cm): 213x213
Huren maso litan

Màn hình chiếu

 • Màn Chiếu Treo Tường Wall Screen 135"
 • Kích thước (inch): 96"x96"
 • Kích thước (cm): 240x240
Huren maso litan

Màn hình chiếu

 • Màn Chiếu Treo Tường Wall Screen 150"
 • Kích thước (inch): 120"x90"
 • Kích thước (cm): 300x225
Huren maso litan

Màn hình chiếu

 • Màn Chiếu Treo Tường Wall Screen 170"
 • Kích thước (inch): 120"X120"
 • Kích thước (cm):305x305
Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 1801167235 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.Cần Thơ cấp ngày 01/11/2010.