(0292) 3527 057

Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7

7:30 am - 05:30 pm

Đầu ghi Questek

WIN-9832D4

$ Liên hệ
Huren maso litan

Đầu ghi hình 32 kênh HDCVI

 • Thông tin: Đầu ghi hình 32 kênh HDCVI
 • Xem lại: 8 kênh đồng thời
 • Báo động: 16 in 6 out

WIN-9232D5

$ Liên hệ
Huren maso litan

Đầu ghi hình 32 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 32 kênh 5 in 1
 • Xem lại: 16 kênh đồng thời
 • Lưu trữ: 2 SATA x 8 TB

WIN-9216D5

$ Liên hệ
Huren maso litan

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1
 • Xem lại: 16 kênh đồng thời
 • Giám sát:: 128 user cùng lúc

WIN-9016D5

$ Liên hệ
Huren maso litan

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1
 • Xem lại: 16 kênh đồng thời
 • Báo động: 16 in, 3 out

WIN-9008D5

$ Liên hệ
Huren maso litan

Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1
 • Xem lại: 8 kênh đồng thời
 • Giám sát:: 128 user cùng lúc

WIN-9004D5

$ Liên hệ
Huren maso litan

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1
 • Xem lại: 4 kênh đồng thời
 • Giám sát:: 128 user cùng lúc

WIN-6232D5

$ Liên hệ
Huren maso litan

Đầu ghi hình 32 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 32 kênh 5 in 1
 • Xem lại: 16 kênh đồng thời
 • Giám sát:: 128 users

WIN-6216D5

$ Liên hệ
Huren maso litan

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1
 • Xem lại: 16 kênh đồng thời
 • Giám sát:: 128 user cùng lúc

WIN-6016D5

$ Liên hệ
Huren maso litan

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1
 • Xem lại: 16 kênh đồng thời
 • Giám sát:: 128 user cùng lúc

WIN-6008MD5

$ Liên hệ
Huren maso litan

Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 8 kênh 5in1
 • Xem lại: 9 kênh đồng thời
 • Giám sát:: 128 user cùng lúc

WIN-6008D5

$ Liên hệ
Huren maso litan

Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1
 • Xem lại: 8 kênh đồng thời
 • Báo động: 1 in, 1 out

WIN-6004MD5

$ Liên hệ
Huren maso litan

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1
 • Xem lại: 4 kênh đồng thời
 • Báo động: 1 in, 1 out

WIN-6004D5

$ Liên hệ
Huren maso litan

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1
 • Xem lại: 4 kênh đồng thời
 • Báo động: 1 in, 1 out

WIN-8332NVR

$ Liên hệ
Huren maso litan

Đầu ghi hình NVR 32 kênh

 • Thông tin: Đầu ghi hình NVR 32 kênh
 • Xem lại: 16 kênh đồng thời
 • Lưu trữ: 2 SATA x 6TB

WIN-8316NVR

$ Liên hệ
Huren maso litan

Đầu ghi hình NVR 16 kênh

 • Thông tin: Đầu ghi hình NVR 16 kênh
 • Xem lại: 16 kênh đồng thời
 • Lưu trữ: 2 SATA x 8 TB
Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 1801167235 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.Cần Thơ cấp ngày 01/11/2010.