(0292) 3527 057

Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7

8:00 am - 05:30 pm

Đầu ghi Questek

Huren maso litan

Đầu ghi hình 32 kênh HDCVI

 • Thông tin: Đầu ghi hình 32 kênh HDCVI
 • Xem lại: 8 kênh đồng thời
 • Báo động: 16 in 6 out
Huren maso litan

Đầu ghi hình 32 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 32 kênh 5 in 1
 • Xem lại: 16 kênh đồng thời
 • Lưu trữ: 2 SATA x 8 TB
Huren maso litan

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1
 • Xem lại: 16 kênh đồng thời
 • Giám sát:: 128 user cùng lúc
Huren maso litan

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1
 • Xem lại: 16 kênh đồng thời
 • Báo động: 16 in, 3 out
Huren maso litan

Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1
 • Xem lại: 8 kênh đồng thời
 • Giám sát:: 128 user cùng lúc
Huren maso litan

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1
 • Xem lại: 4 kênh đồng thời
 • Giám sát:: 128 user cùng lúc
Huren maso litan

Đầu ghi hình 32 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 32 kênh 5 in 1
 • Xem lại: 16 kênh đồng thời
 • Giám sát:: 128 users
Huren maso litan

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1
 • Xem lại: 16 kênh đồng thời
 • Giám sát:: 128 user cùng lúc
Huren maso litan

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1
 • Xem lại: 16 kênh đồng thời
 • Giám sát:: 128 user cùng lúc
Huren maso litan

Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 8 kênh 5in1
 • Xem lại: 9 kênh đồng thời
 • Giám sát:: 128 user cùng lúc
Huren maso litan

Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1
 • Xem lại: 8 kênh đồng thời
 • Báo động: 1 in, 1 out
Huren maso litan

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1
 • Xem lại: 4 kênh đồng thời
 • Báo động: 1 in, 1 out
Huren maso litan

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1

 • Thông tin: Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1
 • Xem lại: 4 kênh đồng thời
 • Báo động: 1 in, 1 out
Huren maso litan

Đầu ghi hình NVR 32 kênh

 • Thông tin: Đầu ghi hình NVR 32 kênh
 • Xem lại: 16 kênh đồng thời
 • Lưu trữ: 2 SATA x 6TB
Huren maso litan

Đầu ghi hình NVR 16 kênh

 • Thông tin: Đầu ghi hình NVR 16 kênh
 • Xem lại: 16 kênh đồng thời
 • Lưu trữ: 2 SATA x 8 TB
Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 1801167235 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.Cần Thơ cấp ngày 01/11/2010.